Máte zájem o tento prostor?Obchodně kulturní centrum v Holubicích - OC HolubiceObchodně kulturní centrum v Holubicích (dále OC) je určeno na pokrytí chybějících služeb a obchodu v Holubicích-Kozinci i kulturně společenských akcí, kde budou mít možnost se potkávat obyvatelé lokality a blízkého okolí. Koncepce uspořádání OC ve tvaru „U“ je rozdělena na jednotlivé samostatné obchodní prostory, přístupné z venkovního parteru, který zároveň umožňuje pořádání sezónních venkovních akcí.Funkční náplň jednotlivých obchodních prostor by měla pokrýt jak plný sortiment potravinového zboží, drogistické zboží, tak finanční, poštovní a další služby, chybějící v celé spádové oblasti. Důraz bude kladen na pokrytí co nejširšího spektra potřeb dle poptávky, s vyloučením (minimalizací) konkurenčního prostředí jednotlivých nájemců obchodních prostor. Významnou část OC zabírá kulturní centrum se společenským sálem pro 250 lidí, umožňující variantní využití pro různé typy akcí. Záměrem investora v spolupráci s Obcí Holubice je vytvořit centrální místo pro setkávání obyvatel, které plně pokryje funkce obchodu, kultury a služeb, včetně poštovních a finančních služeb.
Soubory ke stažení

Aktuální stav projektu

03 / 2017
ÚR - vydáno
08 / 2017
SP - vydáno
2021 - 2022
Příprava nové

koncepce OC

Ceník nabízených prostor

Nájemné: od 290,- Kč / m2 / měsíčně

Služby: 95,- Kč/m2 a měsíc pro první rok. Cena zahrnuje pojištění, správu objektu, komunální a tříděný odpad, reklamu OC, úklid vnitřních a venkovních prostor, údržbu zeleně, vodné a stočné, elektřinu.
Přehled prodejních ploch

Plný sortiment potravin ... 294,0 m2
Nepotravinové zboží ... 102,9 m2
Prostory pro gastronomii ... 115,0 m2
Společenský sál (kultura) ... 316,7 m2
Sociální prostory ... 47,6 m2
11 x prostory ... 24,0 - 48,3 m2